miércoles, febrero 24, 2010

Presentación Resultados Industria Forestal Galicia 2009

A Federación Empresarial de Aserraderos e Rematantes de Galicia (Fearmaga), a Asociación Galega Monte Industria, o Cluster da Madeira de Galicia (CMA) e a Federación de Empresas de Carpintería e Ebanistería de Galicia (FECEG) presentaron, no día de hoxe os resultados do sector e os datos de produción / consumo de madeira en Galicia correspondentes ao ano 2009


La Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Galicia (Fearmaga), la Asociación Galega Monte Industria, el Cluster da Madeira de Galicia (CMA) y la Federación de Empresas de Carpintería y Ebanistería de Galicia (FECEG) presentaron, en el día de hoy los resultados del sector y los datos de producción / consumo de madera en Galicia correspondientes al año 2009

Galicia Cadena de la Madera 2009