lunes, febrero 23, 2009

Forestal e Madeira nos Programas Electorais / Forestal y Madera en los P. Electorales

Extracto das alusions ao sector forestal e á industria da madeira nos programas electorais cos que PP, PSOE e BNG concurren ás eleccións ao Parlamento de Galicia 2009

Extracto de las alusiones al sector forestal y a la industria de la madera en los programas electorales con los que PP, PSOE y BNG concurren a las elecciones al parlamento de Galicia 2009

martes, febrero 10, 2009

Presentación Resultados Industria Forestal Galicia 2008

A Federación Empresarial de Aserraderos e Rematantes de Galicia (Fearmaga), a Asociación Galega Monte Industria, o Cluster da Madeira de Galicia (CMA) e a Federación de Empresas de Carpintería e Ebanistería de Galicia (FECEG) presentaron, no día de hoxe os resultados do sector e os datos de produción/consumo de madeira en Galicia correspondentes ao ano2008


La Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Galicia (Fearmaga), la Asociación Galega Monte Industria, el Cluster da Madeira de Galicia (CMA) y la Federación de Empresas de Carpintería y Ebanistería de Galicia (FECEG) presentaron, en el día de hoy los resultados del sector y los datos de producción/consumo de madera en Galicia correspondientes al año 2008