miércoles, octubre 22, 2008

Semana Forestal Europea en Galicia

A Semana Forestal Europea é unha iniciativa declarada polos ministros responsables dos bosques de 46 países europeos para reivindicar o papel dos bosques en Europa para mitigar o cambio climático, garantir o fornecemento de madeira e enerxías renovables, e protexer o medioambiente.

Monte Industria, Fearmaga e o Cluster da Madeira celebraron un encontro con medios de comunicación para destacar que as masas forestales en Galicia cumpren unha inestimable función como instrumento de aforro para as familias, fonte de emprego en zonas rurales e medio de loita contra o cambio climático.


La Semana Forestal Europea es una iniciativa declarada por los ministros responsables de los bosques de 46 países europeos para reivindicar el papel de los bosques en Europa para mitigar el cambio climático,garantizar el suministro de madera y energías renovables,y proteger el medioambiente.

Monte Industria, Fearmaga y el Cluster de la Madera han celebrado un encuentro con medios de comunicación para destacar que las masas forestales en Galicia cumplen una inestimable función como instrumento de ahorro para las familias, fuente de empleo en zonas rurales y medio de lucha contra el cambio climático.