domingo, mayo 11, 2008

Resultados Dinamica de Grupo "O Monte e a Nosa Vida"

Axentes vinculados co sector forestal galego demandan unha política forestal clara como instrumento que mellore a xestión do monte galego e que garanta o seu futuro. Esta é unha das principais conclusións obtidas na Dinámica de Grupo "O Monte é a Nosa Vida".

40 persoas, entre, empresarios, propietarios, representantes de comunidades vecinales, investigadores, estudantes universitarios e membros da administración, entre outros, reflexionaron durante un día sobre o pasado, o presente e o futuro do monte galego, e amosaron unha alta sensibilidade e preocupación por aportar claves que melloren o presente e o futuro do sector forestal galego.

Agentes vinculados con el sector forestal gallego demandan una política forestal clara como instrumento que mejore la gestión del monte gallego y que garantice su futuro. Esta es una de las principales conclusiones obtenidas en la Dinámica de Grupo “O Monte é a Nosa Vida”.

40 personas, entre, empresarios, propietarios, representantes de comunidades vecinales, investigadores, estudiantes universitarios y miembros de la administración, entre otros, reflexionaron durante un día acerca del pasado, el presente y el futuro del monte gallego, y mostraron una alta sensibilidad y preocupación por aportar claves que mejoren el presente y el futuro del sector forestal gallego.