martes, mayo 22, 2007

O Futuro da Industria Forestal de Galicia / El Futuro de la Industria Forestal de Galicia

A industria forestal galega representada por Monte Industria, Fearmaga e Cluster da Madeira, márcase como obxectivo duplicar a súa contribución á economía de Galicia, para alcanzalo é clave que a silvicultura actual aposte por ser máis competitiva. Isto implica mellorar a productividade das masas arboradas, afondar na creación de modelos de xestión conxunta e investir no monte.

Esta é a principal conclusión que se desprende do informe "O Futuro da industria forestal galega" no que se analizan as capacidades do sector forestal e os escenarios posibles.


La industria forestal gallega, representada por Monte Industria, Fearmaga e Cluster de la Madera se marca como objetivo duplicar su contribución a la economía de Galicia, para alcanzarlo es clave que la selvicultura actual apueste por ser más competitiva. Esto implica mejorar la productividad de las masas arboladas, profundizar en la creación de modelos de gestión agrupada e invertir en el monte.

Esta es la principal conclusión que se desprende del informe “El Futuro de la industria forestal gallega” en el que se analizan las capacidades del sector forestal y los escenarios posibles.